Reklamacije i prigovori

U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke.

Kupac je dužan uputiti reklamaciju i to e-mailom na info@peloton.hr, telefonski na broj +385 021 380 847, pismeno u zakonskom roku od 14 dana na adresu sjedišta firme.

Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:
• roba nije isporučena po uputama iz narudžbe
• isporučena roba ne odgovara standardima
• je došlo do oštećenja prilikom isporuke

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje, to je odmah nužno napomenuti jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Sve navedene pritužbe riješit ćemo u dogovoru s naručiteljem, odnosno primateljem robe.

Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, opis greške te kompletnu dokumentaciju. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja nepravilnim rukovanjem.

Sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, na nedostatke ispunjenja obaveza primjenjuju se važeći propisi Zakona o obveznim odnosima kojima se reguliraju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda, nedostatke za koje prodavatelj ne odgovara, i ostali propisi istog zakona primjenjivi na ovom području.

JAMSTVO I GARANCIJA

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te se u smislu čl. 42 st. 6. Zakona o zaštiti potrošača kupac smatra na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Pisani prigovor potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu:

– podnijeti u našem sjedištu na adresi: Siječanjska 1, 10000 Zagreb

– dostaviti poštanskim putem na adresu: Peloton d.o.o., Siječanjska 1 , 10000 Zagreb

– poslati putem e-maila na: info@peloton.hr

Na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora.

U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

Ukoliko ste se predomislili

Ukoliko ste se predomislili, naručenu robu možete vratiti bez pojašnjenja i prije nego što je poslana na dostavnu adresu. Ako ste naručili i primili robu na adresu, a ipak biste željeli nešto drugo, možete napraviti zamjenu.

Reklamacija se radi za robu koja je dostavljena krivo ili nije potpuna zbog nekih nedostataka koje su nastale prije ili nakon pakiranja, ali ne od strane kupca.

Jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji
Jednostrani raskid Ugovora moguć je u roku 14 dana od dana primitka pošiljke.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom. Potrebno je ispuniti Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu kojeg možete zatražiti da Vam se pošalje na Vašu e-mail adresu u pdf formatu, a možete ga ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon printanja. Nakon što ispunite Obrazac za raskid ugovora, isti nam dostavite putem e-mail adrese: info@peloton.hr ili poštom na adresu Siječanjska 1, 10000 Zagreb. Nakon toga kontaktirat ćemo vas i dogovoriti s Vama detalje povrata.

Uvjet raskida navedenog Ugovora je da kupljena roba nije korištena – ukoliko je do korištenja (umanjenja vrijednosti) došlo, dobavljač će po primitku vraćene robe u skladištu izvršiti procjenu stanja robe prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca kupcu biti isplaćen. Povrat novca izvršavamo načinom na koji je uplata izvršena, tj. uplatom na račun ako je plaćanje izvršeno pouzećem, i to isključivo nakon primitka vraćene robe.

Zabrana plaćanja unaprijed
Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

Povrat
Savjetujemo da prije potpisivanja dostavnog lista ne preuzimate paket, već ga u prisustvu dostavljača otvorite i provjerite vanjski izgled naručene robe u paketu, a pogotovo ukoliko paket pokazuje vidna oštećenja. Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili molimo da paket ne preuzimate – dostavljač će ga vratiti nama, a naša korisnička podrška kontaktirat će vas kako biste dogovorili novu dostavu ispravne robe.

U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Peloton d.o.o. ima pravo odbiti povrat u potpunosti. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe trgovac je dužan izvijestiti potrošača o slijedećem: »Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

Trošak povrata robe u slučaju reklamacije snosi kupac.

U slučaju da je reklamacija “lažna” i neutemeljena trošak dijagnostike i slanja robe sa servisa snosi kupac.

Ukoliko ste preuzeli naručenu robu te naknadno utvrdili oštećenja, nedostatke ili neispravnosti koji nisu nastali uslijed Vašeg rukovanja, a prije ili netom nakon prve upotrebe proizvoda, potrebno je javiti nam se u roku od najviše 8 dana od preuzimanja proizvoda.

Za povrat, zamjenu ili reklamaciju budite slobodni kontaktirati nas na telefon +385 021 380 847 ili e-mail:info@peloton.hr

Peloton d.o.o. zadržava pravo nadoknade troškova nastalih u procesu povrata koji nije opravdan, tj. kada je isporučena roba ona koja je i naručena te nema nikakva oštećenja, nedostatke ili neispravnosti.

UVJETI POVRATA – UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA

Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na stranicama www.peloton.hr su vlasništvo Peloton d.o.o. . Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

Ukoliko nije drugačije regulirano ovim uvjetima, na ove odnose se primjenjuju Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Scroll to Top