Osnovni podaci

Naziv poduzeća – Peloton d.o.o. za trgovinu i usluge

Adresa sjedišta – Siječanjska 1 , 10 000 Zagreb

OIB – 67169815174

MBS – 080776895

Temeljni kapital – 80.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Nadležni sud – Trgovački sud u Zagrebu

Email – info@peloton.hr

Tel. 01/553-2013 / 021/380-847

Scroll to Top